FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANMAK

Terapide yapılan çalışmalardan en önemlileri farklı bakış açıları kazanarak hayata farklı bakabilmenin yollarını öğrenebilmektir. Aşağıda bunun için kullanılan başlıca yöntemler açıklanmaya çalışılmıştır.

Kanıt inceleme;

Bu incelemeyi yaparken danışan anlattığı olayda aklından geçen cümlelerin tanımları istendiğinde konuya daha net kanıt ve karşı kanıtları bulabilmesi ve farklı pencereden bakabilmesinin yolu açılmaktadır. Burada amaç hastanın gerçekliğini iyi tanımlamadan kendi zihnindeki anlam vermeye dayalı yargılarını fark etmesini sağlamaktır. Örneğin “camın hammaddesi kumdur” veya “bu telefon 1000 TL dir” ya da “ben sınıfı geçemedim” gibi tanımlayıcı cümleler net ve başı sonu belli olan nesnel cümlelerdir. Yani herkes tarafından aynı olaya aynı cümle kullanılabilecektir. Ancak “bu bardak güzel’, “bu kitap kötü bir kitap” veya “ben yok sayıldım” gibi ifadeler yargılayıcıdır ve kişiden kişiye değişebilir ifadelerdir. Soyut ve genellikle yararlı olmayan ifadelerdir. Danışanlara aslında düşündükleri ile hayatta gerçekliğin farklı şeyler olduğunu göstermek kendilerini kötü hissetmelerine neden olan inanışları ile aralarına mesafe koymalarını sağlamakta ve bu da onların daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır.

Deneysel Teknik

Deneysel teknik te aklımızdan geçen olumsuz düşüncelere aradığımız kanıtlar hala bizim olumsuz inançlarımızı değiştirmiyorsa bunu somut olarak test edip görmek ve kendimize bunu kanıtlamaktır. Tıpkı her olayda olumsuz inancımızın doğru olduğunu kaçınarak kendimize ispatlamamız gibi.

Yeni Alternatifler Çıkarma veya Gerçekçi Düşünce Oluşturma

Karşı kanıtlardan sonra otomatik düşünce incelemede alternatif veya dengeli düşünceleri bulma gelir. Burada durumu daha iyi açıklayan ve olayın olumlu ve olumsuz yönlerini birlikte içeren bir açıklama getirilmesine çalışılır. Bu çalışma sonucunda elde edilen yeni durum kişinin hayatta yaşadıklarına alternatif bakış açısı ile bakmasına yardımcı olmaktadır. Bunun 30-40 kez gibi tekrar tekrar yapıldığında kişi bunu içselleştirir ve artık düşünmeden otomatik olarak kişi olaylara daha esnek bakabilmeyi kazanmış olur.