çift-terapisi

Aile-çift Terapisi

               Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi; ilişkilerde değişim ve gelişimi sağlamak için, aile bireyleri veya çiftler ile kendi aralarındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, bir alandır.

Aile ve çift terapisinde eğer aile üyelerinin tümünün katıldığı ve aralarındaki yakın ilişkinin çalışıldığı bir çalışma yapılıyorsa ismi aile terapisi veya aile danışmanlığı olmaktadır; ancak sadece çiftler arasındaki yakın ilişki çalışılıyorsa buna çift terapisi denmektedir.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, kendi ruh sağlıkları açısından çok önemlidir. Özellikle anne-baba, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilmektedirler. Ancak burada unutulmaması gereken durum kişinin ruh sağlığı aynı zamanda kurduğu ilişkilerin kalitesini de etkilemektedir. Bunun içindir ki zaman zaman aile ve çift terapilerinde bireylerle bireysel çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Her psikoterapi ekollerinin (Bilişsel Davranışçı, Dinamik Psikoterapi, Pozitif Psikoterapi v.b) bireysel terapi modelleri olduğu gibi aynı zamanda aile ve çift terapisi modelleri de vardır. Aile ve çift terapisi hizmeti veren uzman hangi ekolde eğitim almış ise o ekolün terapi modelini uygulayabilir. Bu konuda yapılacak çalışmanın içeriğini önceden uzaman tarafından bilgilendirilmiş olmaya dikkat edilmelidir.

Merkezimizde yaptığım çalışmalarda ilk görüşmelerde ailelerle nasıl bir çalışma yapacağımız hakkında bilgilendirme yapmaktayım.