Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk, ergen ve gençlerle yapılan çalışmaların verimliliği yetişkinlere göre çok daha fazladır. Çünkü yapılan müdahalenin kaynağı daha yakın bir zamanda ve daha çabuk ulaşılması kolay olmaktadır. Çocuk ve ergenlere erken ve zamanında müdahale etmekle onların yıllarca ruhsal problem yaşamalarını önleyebiliriz. Bu açıdan çocuk ve ergenlere yapılan küçük görünen yatırımın aslında çok önemli bir fonksiyonu olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.

Çocuklar ve ergenler çeşitli karmaşık yapılara sahiptirler.  Bu karmaşık yapının çalışılması da çocuğa ve ergene göre değişmektedir. Bunun için çocuk veya ergen ile yapılan görüşme ve aileden alınacak bilgi ışığında yol haritasının belirlenmesi önemli olmaktadır. Tek bir çeşit terapi formatını her çocuğa uygulamanın doğru olmadığı, bütüncül bir yaklaşımın önemli olduğunu burada da görmekteyiz.

Ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir birey haline gelecekleri konusunda sürekli endişe ederler.  Pek çok çocuk ve ergen büyürken farklı durumlarla karşılaşırlar ve bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Burada ailenin beklentisi ve çocuğun istek ve arzularının doğru belirlenmesi sürecin sağlıklı ilerlemesi adına önemli noktayı oluşturmaktadır.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan terapi aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl davrandıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar farklılaşabildiklerine bakar.  Terapi çocukların, ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin değişmesine yardım eder.

Psikoterapi çocuklarda duygusal ve davranışsal değişimler için çalışır.  Çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre yaşına uygun olarak oyunlar oynamak, rol yapmak, resimlerle konuşmak vs daha etkili yöntemler olmaktadır. 10 yaş altındaki çocuklarla yapılan çalışmalarda özellikle oyunlar ve resimler önemli iletişim araçları olarak kullanılmaktadır. Çünkü çocuklar oyunda vardırlar. Kendilerini oyunla ifade ederler.

Ergenlerde daha çok onların dilinden konuşmak ve jargonlarına uyum sağlamak onlarda aynı frekansı yakalamak iletişim için ve kendilerini ifade edebilmeleri için önemli olmaktadır.

Ergen ve çocuklarla karşılaşılabilen ve üzerinde çalışılabilecek başlıca sorunlar

 • Ergenlerde arkadaş problemleri
 • Aile ve çocuk çatışmaları
 • Ergenlerde alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığı
 • Ergenlerde okul başarısızlığı
 • Ergenlerde suç davranışı
 • Ergenlerde yeme bozukluğu
 • Ergenlerde özgüven problemi
 • Ergenlerde obsesif takıntılar
 • Çocuklarda alt ıslatmalar
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Post travmatik stres bozukluğu
 • Depresyon,
 • Panik atak