EMDR TERAPİ İLE ANILARIN ACISINDAN KURTULUN

EMDR Nedir?

EMDR, (Eye Movement Desenstization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda etkili olduğunu göstermiştir. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda kaygı bozukluklarında, depresyonda ve bir çok ruhsal bozukluklarda etkili sonuçlar ortaya koymuştur.

EMDR Nasıl Geliştirildi?

EMDR’nin gelişimi 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989).

O zamandan günümüze EMDR, tüm dünyada terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli psikoterapilerin odak noktalarını bir araya getiren bir terapi modelidir., farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR kolay öğrenilme, kolay uygulanma ve hızlı sonuç alma özelliklerinden ruh sağlığı profesyonelleri arasında hızla yaygınlaşmıştır. Daha ikinci üçüncü seanslardan itibaren danışanlar kendi üzerlerinde ciddi olumlu etkilerini deneyimlerler.

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Eğer deneyimlediğimiz bilgi travmatik değil ise bu işlem normal bir şekilde işlem görmekte ve anı havuzuna yeni ve olumlu bir bilgi olarak kaydedilmektedir. Ancak deneyimlediğimiz bilgi travmatik bir durum ise bu işlem normal şekildede olmamakta ve anı havuzuna uyumsuz bir anı olarak kaydedilmektedir. Daha sonraki yaşamımızda bizi sürekli rahatsız etmektedir. EMDR teorisine göre bu travmatik anılar aynı zamanda kendimiz ile ilgili olarak da olumsuz inançlar geliştirmemize neden olur (örn: Ben aptalım). Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi tekrar o anıya giderek yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı ve üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Geçmişte yaşanan anıların hatırlanıp yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması yapılınca bugünkü semptomların tedavisi sağlanmış oluyor. Danışanın kazandığı yeni bakış açıları ile gelecekte karşılaşabileceği olumsuz durumlarda da kullanabilmesinin çalışmaları yapılmaktadır.

Duyarsızlaştırma yapılırken hedef anı ele alınır ve o esnada beynin her iki lobu aktifleştirecek uyaranlar verilerek beynin kendisinin tekrar işlem yapması sağlanır. Uyaranlar ilk uygulama zamanında göz hareketleri ile sağlanırken, güncel uygulamalarda iki kulağa ses verme, vücudun her iki tarafına tıp tıp yapma şeklinde alternatif yöntemlerde kullanılmaktadır. Bunlar danışanın nasıl rahat edeceğine göre ayarlanır ve uygulanır.

EMDR da önerilen terapi süresi 90 dakikadır.Bir cevap yazın